Shkolla fillore "Lidhja e Prizrenit:, Opterushë,Rahovec

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • Foto-5
  • Foto-4
  • Foto-3
  • Foto-2
  • Foto-1
Prapa tek shkolla