Kontakt

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"

rr. "Isa Kastrati", p.n.

10000 Prishtinë - Kosovë

 

 

 

info@kosovision.org +381 38 244 257

photo
 • Kemal Berisha
  Koordinator i terrenit
  044 251 948
  kberisha_kk@hotmail.com
 • Vlora Zenuni
  Koordinator i terrenit
  044 949967
  vlorazenuni@hotmail.com
 • Naim Kadolli
  Koordinator i terrenit
  044 222 420
  naimkadolli@hotmail.com
 • Ardita Kabashi
  Koordinatore e projektit
  038 244 257 lok.107&108
  arditahima@gmail.com