Ambasadorët: Vesa Luma dhe Fatmir Spahiu

Këngëtarja Vesa Luma dhe aktori Fatmir Spahiu janë ambasadorët e KOSOVISION CONTEST. "Projekti tregon se sa të rëndësishëm janë fëmijët për një të ardhme më të mirë", thotë Fatmir Spahiu. Këta të dy do të bëjnë nominimin e 50 punimeve më të mira dhe do t’i vizitojnë shkollat gjatë punëtorisë. Vesa Luma: "Fëmijët duhet të mësohen sa më herët që ta shfrytëzojnë kreativitetin e tyre dhe t’i realizojnë idetë e tyre“.

Ambasadorët: Vesa Luma dhe Fatmir Spahiu