Të gjitha klasat fituese kanë filluar zyrtarisht implementimin e projekteve shkollore që nga data 01.03.2013

Të gjitha klasat fituese kanë filluar zyrtarisht implementimin e projekteve shkollore që nga data 01.03.2013