O nama

Šta je KOSOVISION CONTEST?

KOSOVISION CONTEST je obrazovni projekat propraćen od strane medija, a koji se sprovodi u vidu jednog nacionalnog takmičenja.


Ko sve može da učestvuje na ovom takmičenju?

Pravo učešća imaju svi učenici petih razreda i njihovi nastavnici.


Koja je pozadina i koji su ciljevi KOSOVISION CONTEST-a?

Kosovo se nalazi na prekretnici u svojoj istoriji i pred velikim izazovima u budućnosti. KOSOVISION CONTEST omogućuje učenicima i učenicama da učestvuju u uređenju budućnosti. Oni su pozvani da izraze svoje zamisli i da budu aktivni.


Iz čega se sastoji takmičenje?

Što se tiče sadržaja, učenici i učenice se bave temama iz njihovog životnog okruženja: obrazovanje, infrastruktura i životna sredina, privreda i zajednički život na Kosovu.
Oni razmišljaju o tome šta je na Kosovu već postignuto i šta još nedostaje. Oni razmišljaju o rešenjima i razvijaju vizije za jednu bolju budućnost, koje beleže uz pomoć slika i tekstova na jednom plakatu.
Dalji korak predstavlja traganje dece za idejama o tome šta ona sama mogu da doprinesu u budućnosti. Deca razvijaju ideju projekta. Plakati sa vizijama i projekt idejama predaju se za  učestovanje na takmičenju.

Šta se događa sa pobedničkim razredima i njihovim idejama za projekat?

  • Svi nastavnici ce dobiti akreditirane certifikate (total: 24 krediti)
  • 40 najboljih projekti nastavit ce raditi u drugoj fazi.
  • Razredi ce dobiti grant za implementiranje projekata.
  • Razredi ce biti prisutni u Pristini na finalnoj ceremoniji.
  • Najbolji projekti ce dobiti nagradu.
  • Svi nastavnici ce dobiti akreditirane certifikate (total: 36 krediti)